Telegestiune sau telemanagement

TELEGESTIUNE sau telemanagement defineşte un concept ce grupează funcţiuni de monitorizare, comandă şi transmisie de date, având ca suport tehnologiile de comunicare şi informaţionale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a maximiza o sumă de beneficii:

Generează reduceri de consum de energie de până la 85% faţă de soluţiile clasice, şi implicit de costuri, combinate cu tehnologia LED în iluminat, prin adaptarea dinamică a SIL la nevoile specifice ale beneficiarilor – reducere nivel de iluminare pe paliere orare funcţie de anotimp, de gradul de ocupare a zonei, trafic - pe diverse tipuri de zone urbane- nevoile mai mari de securitate duc la un necesar de iluminare mai mare.
Asigura exploatarea eficientă și operativă a sistemului de iluminat - eficientizarea planurilor de mentenanţă prin cunoaşterea exactă a momentului apariţiei şi a locaţiei avariilor, posibilitatea corelării activităţilor de mentenanţă – exemplu drumuri închise pentru reabilitare unde noaptea nu este necesar iluminat sau doar un iluminat minim.
Crește nivelul de calitate a serviciului de iluminat către cetățeni - nu este necesar că aceştia să sesizeze defectele, ele sunt identificate în momentul apariţiei şi tratate cu rapiditate maximă în cadrul planului de mentenanţă.

Completarea factorilor de creștere a securității bunurilor și persoanelor - prin evitarea economiilor brutale - stingerea completă a iluminatului .

Crește indirect portofoliul de acțiuni ce vizează protecția mediului și reducerea emisiilor de CO2.