Proiectarea sistemelor de iluminat exterior

Proiectarea sistemelor de iluminat exterior este similară, din punct de vedere al concepţiei şi metodologiei, cu cea a sistemelor de iluminat interior, ţinându-se seama şi în acest caz de aspectele cantitative şi calitative ale mediului luminos confortabil.

Desigur, un factor important diferit de SIL interioare este dispariţia incintei reflectante şi înlocuirea sa cu `incinta neagră`, absorbantă, ceea ce din punct de vedere al calculului introduce o simplificare (numai componenta directă). De asemenea, datorită distanţelor (AIL – suprafaţă) foarte mari în raport cu dimensiunile AIL, acestea pot fi considerate în toate cazurile, punctuale.

De asemenea, metodologia va fi similară, menţionând că la datele de baza pentru circulaţia rutieră este necesară, în general, utilizarea mărimii de referinţă `luminanța`, exceptând anumite zone din circulaţia rutieră cum ar fi: intersecţii cu căi de circulaţie sau căi ferate, pieţe, pasaje, sensuri giratorii nesemnalizate şi căi de circulaţie destinate circulaţiei pietonale.

Nivelul de luminanță reprezintă condiţia cantitativă de bază în iluminatul rutier, fiind dependent de viteză de circulaţie şi de intensitatea traficului rutier.

În publicaţia CIE 13 201 se recomandă, pentru realizarea unor sisteme de iluminat corespunzătoare destinate drumurilor, utilizarea a cinci clase ale sistemelor de iluminat.