Sisteme de iluminat destinate spațiilor de parcare

Din motive de securitate şi datorită necesităţilor de a executa anumite manevre cu automobilul în spaţiile de parcare, nivelul de luminanță şi distribuţia luminanțelor trebuie să fie apropiate de cele ale căilor de rulare. Amplasarea stâlpilor pe care sunt montate unul sau două AIL se va face în spaţiul verde, dacă acesta există. În caz contrar, amplasarea stâlpilor se va face astfel încât să nu deranjeze conducătorul auto în manevrele de parcare.