Sisteme de iluminat destinate spațiilor verzi și jocurilor de apă

Iluminatul spațiilor verzi din grădină și parcuri are un dublu rol și anume:

  • asigură un confort vizual ridicat (suprimând impresia de ambient `negru`) și securitatea pietonilor prin ridicarea nivelului de iluminare.
  • pune în evidență pe timpul nopții frumusețiile naturii prin contraste de lumini și umbre.

Pentru realizarea sistemelor de iluminat destinate zonelor verzi trebuie să se ia în considerare următoarele aspecte:

  • obiectivele asupra cărora trebuie introdus accentul sunt arborii declarați monumente ale naturii, arborii ornamentali etc.
  • corelarea sursei de lumină cu culoarea frunzelor și a florilor.
  • corelarea armonioasă între iluminatul decorativ și cel pietonal sau stradal.
  • mascarea proiectelor prin intregrarea acestora în decorul existent pentru a fi ascunse privirii observatorului în timpul zilei.
  • protejarea plantelor aflate în apropierea aparatelor de iluminat impotrivă degajării de căldură a acestora.
  • protecția observatorilor împotriva orbirii fizilogice care poate apărea la privirea directă a surselor de lumină.