Sisteme de iluminat destinate platformelor și spațiilor larg deschise

Sistemele de iluminat se pot realiza în trei variante:

  • Cu surse punctuale de putere mică, uniform distribuite şi montate pe stâlpi de înălţime obişnuită cu iluminatul public (8-12m).
  • Cu surse punctuale concentrate în baterii de reflectoare montate pe stâlpi înalţi (20-30m şi mai mult), adică o soluţie similară cu cea a terenurilor sportive de tipul stadioanelor.
  • Variantă mixtă.

Accesul la bateriile de proiectoare de pe stâlpii înalţi trebuie asigurată prin scări protejate împotriva căderii, în aşa fel încât reglajul şi întreţinerea surselor şi a AIL să fie simplă şi eficientă.

Sistemele de amplasare sunt în general determinate de natură şi geometria spaţiului deschis iluminat, preferându-se fie o distribuţie perimetrală, când deschiderile nu depăşesc 50—100m fie o distribuţie în incinta uniformă sau neuniformă în interiorul ariei iluminate, determinată de condiţiile specifice tehnologice.