Sisteme de iluminat destinate căilor de circulație rutieră

Atribuirea unei anumite clase a sistemului de iluminat unui tip de cale de circulaţie se face în funcţie de următorii factori: intensitatea traficului, complexitatea configuraţiei căii, controlul traficului, separarea anumitor benzi de circulaţie destinate altor categorii de participanţi la trafic.

Pentru a realiza un ambient luminos corespunzător, sistemele de iluminat destinate căilor de circulaţie, trebuie să ia în considerare următorii factori:

  • nivelul de luminanță şi uniformitatea distribuţiei luminanţei pe suprafaţă drumului.
  • nivelul de iluminare al vecinătăților.
  • limitarea orbirii fiziologice și psihologice.
  • ghidajul vizual.

Primii trei factori din enumerarea de mai sus, pot fi controlaţi prin valori limita, date de clasele sistemelor de iluminat, aceste valori fiind recomandate de CIE.