Sisteme de iluminat destinate spațiilor cu activităţi intelectuale

Din această categorie fac parte birourile de toate tipurile, inclusiv cele bancare, săli de reuniuni, sălile de învăţământ, biblioteci, laboratoare de cercetare, etc.

Aceste spaţii se caracterizează prin următoarele aspecte comune:

  • acelaşi tip de sarcini vizuale (scris, citit, desenat) cu excepţia laboratoarelor, unde intervin şi altele specifice;
  • activitatea se desfăşoară în plan orizontal (mese, planșete, birouri) la o înălţime aproximativ constantă (0.75-0.9 m de la nivelul pardoselii);
  • în spațiile cu calculatoare personale se va ține cont de reflexia de voal a ecranului
  • plafonul şi pereţii sunt de culori puţin saturate deschise cu reflectantă mare;
  • înălţimea încăperii este în general constantă (în medie 3m), cu excepţia sălilor de învăţământ mari, amfiteatre, etc;

Pe baza acestor aspecte comune se pot stabili și sistemele de iluminat care să asigure exigențele mediului luminos confortabil.

Tipul încăperii Nivel de iluminare
Birouri 500 lx
Săli de reuniuni / conferință 300 lx (variabil)
Săli de invățământ 500 lx
Săli de proiecție 100 lx
Laboratoare (funcție de sarcina vizuală) Minim 500 lx
Biblioteci 300 lx