Sisteme de iluminat destinate spațiilor industriale

Datorită proceselor tehnologice şi de muncă variate, în funcţie de categoria proceselor realizate, în industrie sarcinile vizuale sunt extrem de variate ca dimensiuni, formă (bi-sau tridimensionale) aşezate pe un fond contrastant sau necontrastant, colorate (intens sau estompat) sau cenuşii. Cu cât detaliile sunt mai fine, cu atât se cere o distingere mai bună a sarcinii vizuale, impunând condiţii cantitative şi calitative superioare .

Micile defecte calitative de orbire ale sistemelor pot conduce, prin cumulare, la degradarea condiţiilor de vizibilitate care au ca efect oboseală vizuală urmată de scăderea performanţei vizuale.

Deoarece iluminatul este o componentă de baza a desfăşurării corespunzătoare a procesului de muncă, trebuie să i se acorde importanța funcţională deosebită ce o are, iar prin gradarea judicioasă a factorilor cantitativi să se asigure o creştere a productivităţii muncii în condiţiile realizării calitative a produselor şi a economiei de energie.