Sisteme de iluminat destinate sălilor de sport

Sistemele de iluminat destinate sălilor de sport trebuie să realizeze un mediu luminos confortabil pentru ambele grupe de participanţi: sportivi şi spectatori, determinate suplimentar și de viteza mare de deplasare a sportivilor, eventual a mingii (la jocuri), precum şi de rapiditatea mişcărilor.

Sălile de sport pot fi clasificate din punct de vedere al funcţiunii în patru categorii:

  • pentru jocuri sau competiții cu public
  • pentru antrenamente sau competiții fără public
  • cu funcție dublă (competiții și antrenamente)
  • anexe ale instituțiilor de învățământ, intreprinderilor, locuințelor, etc.

Din punct de vedere al utilizării pot fi săli unifuncţionale şi săli multifuncţionale. Sistemele de iluminat trebuie să fie coordonate destinaţiei şi utilizării lor.

Nivelul de iluminare variază în limite mari în funcţie de natura sporturilor şi tipul funcţional al sălii. Astfel, nivelul minim este de 100-150 lx (antrenament popice – bowling), 300 lx (jocuri – antrenament), 500 lx (jocuri – competiţii) şi 2000 – 5000 lx (box – competiţii). Valorile detaliate în funcție de tipul de sport sunt indicate în tabelul de mai jos.

Sport Nivel de activitate E (lx) Emin/Emx Emin/Em Ra Tk (K)
Baschet / handbal Antrenamente 200 0.3 0.5 65 2000
Competiții naționale 300 0.4 0.5 65 4000
Competiții internaționale 500 0.5 0.7 65 4000
Fotbal Antrenamente 300 0.4 0.6 65 4000
Competiții naționale 400 0.5 0.7 65 4000
Competiții internaționale 600 0.5 0.7 65 4000
Gimnastică Antrenamente 300 0.4 0.6 65 4000
Competiții naționale 400 0.5 0.7 65 4000
Competiții internaționale 600 0.5 0.7 65 4000
Box și arte marțiale Antrenamente 500 0.4 0.6 65 4000
Competiții naționale 1000 0.5 0.7 65 4000
Competiții internaționale 2000 0.5 0.7 65 4000
Natație Antrenamente 600 0.5 0.6 60 4000
Competiții naționale 750 0.6 0.7 60 4000
Competiții internaționale 1000 0.6 0.7 60 4000
Tenis Antrenamente 500 0.4 0.6 65 4000
Competiții naționale 750 0.4 0.6 65 4000
Competiții internaționale 1000 0.4 0.7 65 4000